اجتماعی

نگهداری از کودکان بی سرپرست

Submitted by admin on جمعه, 12/09/1398 - 13:44

خدمات شامل: نگهداری از کودکان 2 تا 18 سال می باشد که شامل:

1- بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی

انتخاب فضا و امکانات مناسب برای زندگی، رسیدگی مستمر به وضعیت بهداشت و تغذیه کودکان و ارائه امکانات تفریحی مناسب از جمله اقدامات مسئولین موسسه ماه منیر قمر بنی هاشم است.

 

2-  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

1398 | تمامی حقوق برای خيريه مفحوظ میباشد