page-title-ayat.png

ساخت مدرسه و مهدکودک برای ایتام

ساخت مدرسه و مهدکودک برای ایتام

ساخت مدرسه و مهدکودک، مبارزه با بی سوادی است، بوی ماه مهر که می پیچد کودکی دست در دست پدر یا مادرش با طلوع آفتاب از تاریکی فاصله گرفته و با سلاح قلم به جنگ جهل و عدم استقلال می رود و رویای آینده ای درخشان را با چراغ علم روشن می کند. این رویا واقعیتی است که در بسیاری از نقاط ایران عزیزمان اتفاق نمی افتد. اگر پدری داشته باشد که برایش قلم بخرد آن هم در صورتی که قدرت خرید قلم را داشته باشد، مدرسه ای مناسب وجود ندارد که بخواهد با رفتن به آن آینده را دنبال کند و اگر مدرسه ای هست متاسفانه توان ورود به آن را از نظر مالی ندارد و یا مدرسه از نظر حداقل امکانات مورد نیاز برای تحصیل آنقدر ضعیف است که محل مناسبی برای تحصیل علم محسوب نمی شود.

گاهی مدرسه ای در خرابه ای که هرگز حاضر نمی شوی فرزندت را به آنجا بفرستی، مدرسه ای که به جای نیمکت، خاک پذیرای دانش آموزی است که به امید آینده ای بهتر در آن حاضر می شود، از کامپیوتر که نیازی ضروی برای مدرسه های امروزی است که هیچ از دیواری که کلاس درس را تشکیل داده خبری نیست. به جای ویدئو پرژکتور و تخته وایت برد، تخته سیاهی هست که حتی در مدرسه های دوران کودکیت استفاده نمی شدند و مدرسه آنقدر گرم یا سرد نیست که بتوانی در زمستان و یا تابستانتوجهت را به درس معطوف کنی.ساخت مدرسه برای دانش آموزان مناطق محروم نه تنها کمک به افزایش نرخ امید به آینده در میان مردم خواهد شد بلکه باعث کاهش معضلات اجتماعی نظیر فاجعه کودکان کار، بی سوادی، اعتیاد می گردد. ساخت هر مدرسه دریچه ای است به آینده ای روشن برای درخت زندگی ایران و این بار وقتی درخت ما بار دانش بگیرد، سرمان را با افتخار بالا می گیریم و می گوییم ما ایرانی هستیم و از کشوری می آییم که حتی یک بی سواد هم ندارد پس به امید آن روز بیاید.

 

 نیکوکار عزیز برای گذاشتن آجری به دیوار مدرسه  و یاری دست های کودکان و دانش آموزان بد سرپرست وبی سرپرستی  که برای گرفتن دستان آنها به سوی شماست.

اشتراک مطلب:

1398 | تمامی حقوق برای خيريه مفحوظ میباشد